Cenník rybárskeho lístka na rok 2024

2024-03-04 08:00:00
Aktuality Oznamy
...

Vzhľadom k nárastu ceny násadovej ryby o cca 50% a zvýšenia odvodu na Radu SRZ Žilina bolo potrebné upraviť cenu rybárskeho lístka. Cenník na rok 2024 je v prílohe.