Protipovodňový výcvik HaZZ

2023-06-22 16:53:50
Aktuality Oznamy

O Z N A M !!!

Výbor MO SRZ Zlaté Moravce oznamuje, že v dňoch 10.-12. 7. 2023 bude prebiehať protipovodňový výcvik príslušníkov OR HaZZ Zlaté Moravce. Z tohto dôvodu je potrebné neobsadzovať pri love rýb miesto pod prečerpávacou búdou zo strany od Beladíc. Uvedené miesto bude označené páskou.