Rybárske preteky detí 5.5.2024

2024-04-11 05:59:54
Aktuality Preteky
...

Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia Zlaté Moravce

 

Organizačná smernica pretekov detí v LRU

 

I. Organizačný výbor pretekov:

 

       Riaditeľ pretekov:                             

Bogyo Ján - predseda MO

       Technický vedúci:

Arpáš Marián - člen výboru

       Hlavný rozhodca:           

Holota Branislav - hlavný hospodár MO

       Sektoroví rozhodcovia:

Špleha Štefan, Ivanička Jozef a ďalší členovia RS  

 

II. Dátum a miesto pretekov                 

5. Máj  2024

                                                        

VN Slepčany  rev. č. 2-5260-1-1

III.  Časový harmonogram

 

● 7,00 – 8,00  prezentácia

 

● 8,00 – 12,00 preteky

 

● 12,30 – 13,00 vyhodnotenie pretekov

 

IV. Technické podmienky 

● Spôsob preteku:       

preteká sa v love rýb udicou na ťažko alebo plávanú v zmysle zákona č. 216/2018 Z. z. a vyhlášky č. 381/2018 Z. z.

● Účasť:                       

na vlastnú zodpovednosť

● Charakter vody:       

stojatá, dno ílovité, štrkové s rôznymi prírodnými prekážkami. Breh prístupný hĺbka vody 1 - 5m

● Druh rýb:                  

prevažne kapor, lieň, amur šťuka, zubáč, karas a ostatné  sprievodné druhy rýb

● Bodovanie:                          

kapor (každý aj podmierečný) – (1 cm=1bod) 

● Upozornenie:           

loviaci môže mať v sieťke max. 1ks kapra rybničného od 40 do 65 cm. Po skončení preteku a zapísaní do PU si loviaci môže  rybu ponechať. Ulovený kapor nad 65 cm musí byť vrátený späť do VN Slepčany

● Rôzne:                      

preteky sa konajú za každého počasia

● Bližšie informácie:    

p. Arpáš Marian tel. č. 0915 723 734

                                             

V. Parkovanie vozidiel:                         

povolené je na lovných miestach.

                                  

Tešíme sa na stretnutie . Petrov zdar !!!

 

 

 

 

Zlaté Moravce: 8.4.2024                                                                                         Výbor MO SRZ

                                                                                                                                  Zlaté Moravce