Úhrada členského a povolenky

2023-03-21 15:29:03
Aktuality Oznamy

Upozornenie !!!

Členov, ktorí doposiaľ neuhradili povolenku alebo členské na r. 2023, Výbor MO SRZ Zlaté Moravce upozorňuje, že sa blížia posledné 3 termíny predaja a výdaja povolení.
V zmysle stanov SRZ členské v danom roku musí byť uhradené do 31.3.
Po tomto termíne sa povolenky na RD vydávať ani predávať nebudú. Hotové povolenky si bude možné  vyzdvihnúť u tajomníka MO SRZ po telefonickom dohovore.
Žiadame členov ktorých sa to týka, aby si do tohto termínu uhradili povolenku (alebo členské) buď platbou na účet v zmysle pokynov na stránke MO SRZ Zlaté Moravce alebo v hotovosti na RD, tak ako je to v rozpise na stránke MO SRZ Zlaté Moravce.