Cenník členského, povolení a zápisného na rok 2023

2022-12-08 20:32:02
Aktuality Oznamy

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Zlaté Moravce

Sládkovičová č.99  953 01 Zlaté Moravce


Ceny členského, povolení a zápisného pre rok 2023


v znení smernice R-SRZ a uznesenia ČS a výboru

 •  Zápisné 18 r. a viac ( noví členovia ) - 300.- €
 •  Zápisné mládež 15-17r. - 150.- €
 • Zápisné deti od 6 do 14.r - 3.- €
 • Členské nad 18r. - 41.- €
 • Členské mládež 15-17r. - 17.- €
 • Členské deti od 3 do 14r. - 1,- €
 • Povolenie miestne MKP - 50.- €
 • Povolenie miestne zľavnené MKP (ženy,mládež,ZŤP) - 40.- €
 • Povolenie deti od 6 do 14r. MKP - 14.- €
 • Povolenie zväzové kaprové ZKP (50€ MKP+50€ ZKP) - 100.- €
 • Povolenie zväzové kaprové ZKP zľavnené (ženy,mládež,ZŤP) (40€ MKP+50€ ZKP) - 90.- €
 • Poplatky - dospelí a mládež -(PU, ZRP, MRP a pod) - 2,- €
 •                       - neodpracovaná brigáda - 50,- €  

 

Vzhľadom k tomu , že nebola žiadna zmena v Zákone o rybárstve , vo vyhláške ako aj v revírovaní , platnosť MIESTNEHO RYBÁRSKEHO PORIADKU sa
predlžuje na rok 2023.

Výbor MO SRZ