Členská schôdza - 22.4.2023

2023-04-05 20:10:38
Aktuality Oznamy

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Zlaté Moravce

              95301 Zlaté Moravce , ul. Sládkovičova 99

                             

                                      OZNAM

Dňa 22. apríla 2023 o 9.00 hod. sa uskutoční Členská schôdza MO SRZ Zlaté Moravce.
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko v Zlatých Moravciach
Prezentácia: od 8.00 do 9.00 hod. s platným členským preukazom

 

Vec: Program ČS MO SRZ Zlaté Moravce 22.4.2023

Program: 8:00 - Prezentácia
               9:00 - Otvorenie členskej schôdze a privítanie hostí
                       - Voľba pracovného predsedníctva
                       - Predloženie programu schôdze a jeho schválenie
                       - Voľba komisií (návrhovej , mandátovej)
                       - Správa o činnosti MO a výboru MO SRZ za r.2022
                       - Správa o hospodárení za rok 2022 , čerpaní rozpočtu za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
                       - Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2022

                       - Správa rybárskeho hospodára k  úlovkom a zarybnení za rok 2022 ako aj zarybnení – jar 2023
                       - Správa o činnosti Disc. komisie a R.S. za rok 2022
                       - Udelenie vyznamenaní
                       - Diskusia
                       - Správa mandátovej komisie

                       - Správa návrhovej komisie – Návrh na uznesenie

            12:00 - Ukončenie

                                                   

                                                                                                Výbor MO SRZ