Prerušenie členstva

2024-01-30 12:28:57
Oznamy

Oznam - prerušené členstvo a brigáda

Výbor MO SRZ oznamuje členom, ktorí požiadali o prerušenie členstva, že po skončení prerušenia sa im bude skúmať, či mali odpracovanú aspoň jednu brigádu posledný rok pred prerušením alebo počas prerušenia členstva. To znamená, že ak má  prerušené členstvo na 2 roky, skúmajú sa posledné 3 roky, ak člen chce obnoviť členstvo (1rok tesne pred prerušením a 2 roky počas prerušenia)

Príkl. Člen prerušil členstvo na 2 roky (2022-2023), v r. 2024 chce obnoviť členstvo, tak  sa skúma či mal odpracovanú aspoň 1brigádu za roky 2021, 2022, 2023. Pokiaľ nemá odpracovanú brigádu, musí ju v r. 2024 zaplatiť v cene, ktorá platí na r. 2024.

Podobne to platí aj pri prerušení členstva na 1rok, čo znamená, že sa skúmajú 2 roky (1r. prerušenie a 1 r. tesne pred prerušením).