Spevnenie cesty

2023-10-24 14:52:10
Oznamy
...

Dňa 24.10.2023 bola spevnená cesta na VN Nemčiňany a VN Lovce.