Rybárske preteky mládež a dospelý 8.5.2024

2024-04-11 06:03:01
Aktuality Preteky
...

Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia Zlaté Moravce

 

Organizačná smernica pretekov v LRU-dospelí členovia a mládež

MO SRZ v Zlatých Moravciach pre rok 2024

 

I. Organizačný výbor pretekov:

       Riaditeľ pretekov:

Bogyo Ján - predseda MO

       Technický vedúci:

Ing. Hornák Elemír - tajomník MO

       Hlavný rozhodca:

Holota Branislav - hlavný hospodár MO

       Bodový rozhodca:

Mgr. Porubec Štefan - predseda KK

       Sektoroví rozhodcovia:

Antalík Dušan - vedúci  RS a členovia RS a RH MO ZM

       Prezentácia:                       

Bolla Pavel, Michalicová Eva

 

II. Dátum a miesto pretekov                  

8. Máj  2024

 

VN Slepčany  rev. č. 2-5260-1-1

 

Lov po oboch stranách vodnej nádrže

 

III.  Časový harmonogram

 

● 5,30 hod. – 6,40 hod. - prezentácia

 

● 6,40 hod. – 7,00 hod. - zakrmovanie

 

● 7,00 hod. – 13,00 hod. - preteky

 

● 13,30 hod. – 14,00 hod. -    

   vyhodnotenie pretekov

 

IV. Technické podmienky 

             ● Spôsob preteku:

preteká sa v love rýb udicou na ťažko alebo plávanú v zmysle zákona č. 216/2018 Z. z. a vyhlášky č. 381/2018 Z. z.

            ● Účasť:

na vlastnú zodpovednosť

            ● Charakter vody:

stojatá ,dno ílovité ,štrkové s rôznymi prírodnými prekážkami .Breh prístupný hĺbka vody 1-5m

            ● Druh rýb:

prevažne kapor, lieň, amur šťuka, zubáč, karas a ostatné  sprievodné druhy rýb

            ● Štartovné: 

pri prezentácii 15.- €

            ● Bodovanie: 

kapor , ktorý dosiahol lovnú mieru – (1 cm=1bod)

            ● Upozornenie: 

loviaci môže mať v sieťke max. 1ks kapra      rybničného menšieho ako 65 cm. Po skončení preteku a zapísaní do PU si loviaci môže  rybu ponechať. Ulovený kapor nad 65 cm musí byť vrátený späť do VN Slepčany.

            ● Rôzne:

Použitie zavážacích  lodiek je zakázané

 

preteky sa konajú za každého počasia

                                            - 

pri prezentácii je loviaci povinný predložiť rybárske doklady

                                                                   

            ● Poznámka:

Počet súťažiacich nie je obmedzený

            ● Parkovanie vozidiel:

povolené je na lovných miestach

.

                                    Tešíme sa na stretnutie . Petrov zdar !!!

 

Zlaté Moravce: 8.4.2024                                                                    Výbor MO SRZ

                                                                                                               Zlaté Moravce