Zloženie - Výbor MO Zlaté Moravce


Ján BOGYO - predseda, školenie nových rybárov

Mgr. Richard HORNIAK - podpredseda

Ing. Elemír HORNÁK - tajomník, správca rybárskeho domu

Branislav HOLOTA - hlavný hospodár

Eva MICHALICOVÁ - ekonómka

Pavel BOLLA - pokladník

Ľuboš ŠABO - pomocný hospodár

Dušan ANTALÍK - vedúci rybárskej stráže, školenie nových rybárov

Juraj ZELENKA - zabezpečuje chod facebookovej a internetovej stránky

Samuel MELIŠKA - zabezpečuje chod facebookovej a internetovej stránky

Marián ARPÁŠ - práca s deťmi a mládežou