VN MELEK 2-5030-1-1


Vodná nádrž sa nachádza pri obci Melek. Rozloha je 2ha, dno je členité s hĺbkou 1,0 - 1,8m. Nachádzajú sa tu kapre, zubáče, amure, šťuky, sumce, karase, pleskáče.Na tomto revíry platí zväzové povolenie.
Č.R.: 2-5030-1-1

Rybársky hospodár zodpovedný za VN: M. Bucheň - 0944 322 341    

Cesta ktorou sa dostanete k VN je znázornená na mape: