VT ŽITAVA č.4 2-5630-1-1


Vodný tok rieky Žitava od stavidla v obci Žitavce po cestný most v obci Obyce a potoky Čerešňový, Drevenica, Stráňka, Pelúsok, Kopanický, Širočina, Podegarský, Rohožnica, Bočovka, Telinský, Kováčovský a Melecký od ústia po pramene. Nachádzajú sa tu kapre, jalce, podustvy, mreny, karase, šťuky, zubáče, sumce, ostrieže, pleskáče a ojedinele aj pstruhy.
Č.R. 2-5630-1-1


 Rybársky hospodár zodpovedný za VN: J.Mesko - 0949 206 130