VN SLEPČANY 2-5260-1-1


Vodná nádrž sa nachádza pri obci Slepčany. Rozloha je 46ha, dno je mierne členité s hĺbkou 1,0 - 4,5m. Podklad je jemný nános bahna a miestami je dno štrkové s menšími prekážkami v podobe zatomených stromov.Výskytujú sa tu kapre, zubáče, amure, šťuky, sumce, bolene,karase, pleskáče,plotice,belice a červenice.V hornej časti nádže sa nachádza chovná časť kde je zákaz lovu z oboch strán .Zákaz lovu je označený tabuľami
Č.R. 2-5260-1-1

Rybársky hospodár zodpovedný za VN: 
J.Pavlov - 0915 375 306

Cesta ktorou sa dostanete k VN je znázornená na mape: