VN LOVCE 2-4960-1-1


Vodná nádrž pri obci Lovce. Rozloha je 3ha. Revír je kaprový, lovný.Na tomto revíry platí zväzové povolenie.
Č.R. 2-4960-1-1


Rybársky hospodár zodpovedný za VN:
M.Jánoš - 0910 488 670                                                               Cesta ktorou sa dostanete k VN je znázornená na mape: