VN NOVÁ VES NAD ŽITAVOU 2-5100-1-1


Vodná nádrž sa nachádza pri obci Nová Ves nad Žitavou. Rohloha je 7ha, dno je mierne členité s nánosom bahna. Hĺbka vody jeod 100 -do 200 cm. Nachádzajú sa tu kapre, zubáče, amure, šťuky, sumce, karase, pleskáče..

Na VN platí Zákaz lovu z ostrovčeka a Zákaz lovu
z južnej strany (od lesíka), t.j. ľavá strana označená
tabuľami


Č.R. 2-5100-1-1

Rybársky hospodár zodpovedný za VN:
J.Hanko - 0910 593 882


Cesta ktorou sa dostanete k VN je znázornená na mape: