Ceny členského, povolení a zápisného pre rok 2023


Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Zlaté Moravce
Sládkovičová č.99 953 01 Zlaté Moravce


Ceny členského ,povolení a zápisného pre rok 2023 v znení smernice R-SRZ a uznesenia výboru

 


Zápisné 18 r. a viac ( noví členovia ) - 300.- €

Zápisné mládež 15-17r. - 150.- €

Zápisné deti od 6 do 14.r - 3.- €

Členské nad 18r. - 41.- €

Členské mládež 15-17r. - 17.- €

Členské deti od 3 do 14r. - 1,- €

Povolenie miestne MKP - 50.- €

Povolenie miestne zľavnené MKP (ženy,mládež,ZŤP) - 40.- €

Povolenie deti od 6 do 14r. MKP - 14.- €

Povolenie zväzové kaprové ZKP (50€ MKP+50€ ZKP) - 100.- €

Povolenie zväzové kaprové ZKP zľavnené (ženy,mládež,ZŤP) (40€ MKP+50€ ZKP) - 90.- €

Poplatky - dospelí a mládež -(PU, ZRP, MRP a pod) - 2,- €

                      - neodpracovaná brigáda - 50,- €  


Vzhľadom k tomu , že nebola žiadna zmena v Zákone o rybárstve , vo vyhláške ako aj v revírovaní , platnosť MIESTNEHO RYBÁRSKEHO PORIADKU sa
predlžuje na rok 2023.

Výbor MO SRZ