Slepčianský kapor 2023 - výsledky

2023-05-21 17:42:02
Aktuality Preteky
...

Konečné výsledky 1. ročníka SLEPČIANSKÉHO KAPRA 2023

Organizátori preteku ako aj rozhodcovia chcú poďakovať všetkým pretekárom za bezproblémový priebeh preteku a gratulujú k úlovkom.

Dúfame, že sa o rok opäť stretneme.

PETROV ZDAR!

 

 

P O Ď A K O V A N I E

Organizátori rybárskeho preteku SLEPČIASKÝ KAPOR 2023 ďakujú sponzorom za vecné ceny

https://3fish.sk/

https://arizonacarp.sk/

https://rybarstvoimi.sk/

MK baits

A taktiež ďakujú za výborné obedy koletívu 

https://www.gastroabm.sk/