Harmonogram výdaja povolení na rok 2024, predaj povolení za hotovosť a platba cez účet MO SRZ Zlaté Moravce

2024-03-04 12:20:00
Aktuality Oznamy
Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Zlaté Moravce
Sládkovičová ul. č. 99     95301   Zlaté Moravce
     
Harmonogram výdaja povolení a predaj povolení za hotovosť pre rok 2024
  Harmonogram výdaja v dňoch:  
                                         piatok

16.00 hod. - 17.00 hod. (okrem 29.12.2023)

                                          sobota   09.00 hod.  - 11.00 hod. 
     
  piatok 29. december 2023 09.00 hod.  - 11.00 hod. 
  sobota 30. december 2023 09.00 hod.  - 11.00 hod. 
     
  5. január 2024 16.00 hod. - 17.00 hod.
  6. január 2024 09.00 hod.  - 11.00 hod. 
     
  2. február 2024 16.00 hod. - 17.00 hod.
  3. február 2024 09.00 hod.  - 11.00 hod. 
  9. február 2024 16.00 hod. - 17.00 hod.
  10. február 2024 09.00 hod.  - 11.00 hod. 
  16. február 2024 16.00 hod. - 17.00 hod.
  17. február 2024 09.00 hod.  - 11.00 hod. 
     
  1. marec 2024 16.00 hod. - 17.00 hod.
  2. marec 2024 09.00 hod.  - 11.00 hod. 
  8. marec 2024 16.00 hod. - 17.00 hod.
  9. marec 2024 09.00 hod.  - 11.00 hod. 
  22. marec 2024 16.00 hod. - 17.00 hod.
  23. marec 2024 09.00 hod.  - 11.00 hod. 
  29. marec 2024 16.00 hod. - 17.00 hod.
  30. marec 2024 09.00 hod.  - 11.00 hod. 
     
Podmienkou zakúpenia povolenia 29.12.2023 a 30.12.2023 je odovzdanie povolenia za r. 2023

 

 

Platba povoleniek cez účet  MO SRZ Zlaté Moravce

Výbor MO SRZ Zlaté Moravce  umožňuje členom (tak ako minulý rok ) zakúpiť si povolenia na r. 2024 platbou cez účet MO SRZ v SLSP. Platby je možné uskutočniť až po 1 januári 2024, aby príjem na účte bol príjmom r. 2024.

Postup je nasledovný:

1/Záujemca sa prihlási na e-mail srzzlatemoravce@gmail.com nasledovne:

príkl.: Ján Mrkvička nar.1.1.2000 bytom Zlate Moravce....žiadam o miestnu alebo celozväzovú povolenku (súčasťou celozväzovej povolenky je aj miestna) , brigádu mám (nemám)

2/Následne tajomník MOSRZ zašle na Váš e-mail údaje (platba + variabilný symbol)

napr.: Ján Mrkvička nar.1.1.2000 bytom Zlate Moravce....variabilný symbol   „950“      platba 133.-€

číslo účtu:  SK41 0900..............................................

3/Platiteľ  na prevodný príkaz (,do správy pre prijímateľa uvedie)“ povolenka Mrkvička „(dvojitá kontrola)

4/Po nabehnutí platby , tajomník vystaví povolenku ,s potvrdením .Termíny  prevzatia povoleniek na RD budú totožné s termínmi predaja povoleniek za hotové. Člen, ktorý príde pre povolenku,  prinesie so sebou preukaz, do ktorého bude vlepená a opečiatkovaná známka.

V prípade nezrovnalostí, hlavne okolo odpracovanej (neodpracovanej) brigády, sa budú riešiť individuálne telefonicky .

Tieto pokyny platia pre mládež   a dospelých. Žiaci , ktorí dovŕšia v tomto roku 15. rokov a budú prechádzať do kategórie mládež sa môžu informovať telefonicky u tajomníka na č.t.  0915 754 625. Obdobne aj člen z kategórie mládež , ktorý prechádza  medzi dospelých je povinný na túto skutočnosť upozorniť tajomníka, aby mu bolo správne vypočítané členské.

Výbor MO SRZ Zlaté Moravce