Prázdninové preteky detí 13.7.2024

2024-06-30 15:55:21
Aktuality Preteky
...

Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia  95301 Zlaté Moravce

 

Organizačná smernica prázdninových pretekov detí v LRU

realizovaných s finančnou podporou mesta Zlaté Moravce

 

I. Organizačný výbor pretekov:

Riaditeľ pretekov:

Bogyo Ján - predseda MO

Technický vedúci:

Arpáš Marian-  člen výboru

Hlavný rozhodca :

Holota Branislav -   hl.hospodár MO

Sektoroví rozhodcovia :

Špleha Štefan, Ivanička Jozef a ďalší členovia RS

                                                                                  

 

II. Dátum a miesto pretekov:                

13. júl  2024

 

VN V.Vozokany  rev.č. 2-5480-1-1

III.  Časový harmonogram

  • 6,30    – 7,30  prezentácia
  • 8,00    – 12,00 preteky
  • 12,30  –  vyhodnotenie pretekov

 

IV. Technické podmienky 

 

Spôsob preteku:   preteká sa v love rýb udicou na ťažko alebo plávanú

                                                                

v zmysle zákona č.216/2018 Zz a vyhl.381/2018 Zz

                                                               

na jednu udicu

Kategória                   

A: deti od 6 do 9 rokov

                                                               

B: deti od 10 do 14 rokov

 

Bodovanie:

všetky druhy rýb 1cm - 1bod

Upozornenie:

Súťaž je pre deti od 6 do 14 rokov ktoré sú členmi          

                                     

MO  SRZ Zlaté Moravce v. r. 2024

 

Rôzne                        

súťažiacim bude umožnený vstup na lovné miesto        

                                    

počas prezentácie od 6,30 do 7,30

                                               

preteky sa konajú za každého počasia na vlastnú

                                      

zodpovednosť

                                                            

 

Traja najlepší pretekári v oboch kategóriách budú                               

                                                         

ocenení víťaznými pohármi ,medailami a vecnými 

                                                             

cenami

 

Parkovanie vozidiel:

povolené na lovných miestach

Poznámka:

pre všetkých zúčastnených bude pripravený chutný         

                                   

guláš

 

Bližšie informácie -p.Arpáš Marian č.t.0915 723 734

 

 Tešíme sa na stretnutie . Petrov zdar !!!

 

Zlaté Moravce :29.6.2024                                           Výbor MO SRZ Zlaté Moravce