Odovzdávanie prehľadov úlovkov za r. 2022

2022-12-19 21:07:23
Aktuality Oznamy

Výbor MO SRZ Zlaté Moravce oznamuje svojim členom, že odovzdanie Prehľadov úlovkov za r. 2022, bude aj v tomto roku prebiehať do schránky na RD v Zlatých Moravciach, do 15.1.2023, tak ako je uvedené na druhej strane Povolenia na rybolov.

Prehľad úlovkov je potrebné vyplniť v zmysle vzoru uvedeného na strane 33 -povolenia na rybolov. Nezabudnite vyplňovať návštevnosť.

Členovia MO SRZ Zlaté Moravce z Vrábel a okolia môžu odovzdať prehľady úlovkov do schránky na okne Rybárskych potrieb na adrese: Námestie kapitána Nálepku 450/3, Vráble.


Členom, ktorí neodovzdajú prehľady úlovkov, nebude vydaná povolenka v ďalšom roku !!!

 

Výbor MO SRZ ZM