Preteky detí - 8.5.2023

2023-04-05 20:24:34
Aktuality Preteky

R Y B Á R I  P O Z O R ! ! !


             Výbor MO SRZ,

   Vás týmto pozýva na tradičné

  DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY
           v love rýb udicou

ktoré sa uskutočnia dňa 8.mája 2023 na

       V N   S L E P Č A N Y

v zmysle organizačnej smernice pretekov

 

Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia


Organizačná smernica pretekov detí v LRU

I. Organizačný výbor pretekov:
Riaditeľ pretekov :           Bogyo Ján predseda MO
Technický vedúci :            Arpáš Marian člen výboru
Hlavný rozhodca :             Holota Branislav hlavný hospodár MO
Sektoroví rozhodcovia :    Špleha Štefan, Ivanička Jozef, a ďalší členovia RS

 

II. Dátum a miesto pretekov:

 •  8. Máj 2023
 •  VN Slepčany rev. č. 2-5260-1-1

III. Časový harmonogram

 •  7,30 – 8,00 prezentácia
 • 8,00 – 12,00 preteky
 • 12,30 – 13,00 vyhodnotenie pretekov

IV. Technické podmienky

 •  Spôsob preteku : preteká sa v love rýb udicou na ťažko alebo plávanú

v zmysle zákona č.216/2018 Zz a vyhl.381/2018 Zz

 •  Účasť : na vlastnú zodpovednosť
 •  Charakter vody : stojatá ,dno ílovité ,štrkové s rôznymi prírodnými prekážkami .Breh prístupný hľbka vody 1-5m.
 • Druh rýb : prevažne kapor, lieň, amur šťuka, zubáč, karas a ostatné sprievodné druhy rýb

Bodovanie:  kapor , ktorý dosiahol lovnú mieru – (1 cm=1bod)

 •  Upozornenie :loviaci môže mať v sieťke max. 1ks kapra rybničného menšieho ako 65 cm. Po skončení preteku a zapísaní do PU si loviaci môže rybu ponechať

Ulovený kapor nad 65 cm musí byť vrátený späť do VN Slepčany

 •  Rôzne: preteky sa konajú za každého počasia

Parkovanie vozidiel: povolené je na vyhradených miestach .Platí zákaz prístupu motorových vozidiel na lovné miesta.
 

Tešíme sa na stretnutie.

Petrov zdar !!!
Zlaté Moravce, 4.4.2023

                                                                                                          Výbor MO SRZ
                                                                                                          Zlaté Moravce